Tenká vrstva

Fotografie

Newtonovy kroužky

Pomůcka je složena ze dvou skel, která se dotýkají. Jedno je rovné a druhé má tvar ploskovypuklé čočky. Stavěcí šrouby tlačí na jedno sklo a mění jeho zakřivení. Kolem místa dotyku vznikají na vzduchové vrstvě Newtonovy kroužky. Jejich tvar a polohu lze měnit otáčivým pohybem šroubů.

Bubliny

Vyfouknutí několika bublin je skvělý demonstrační pokus. Studenti mají křehké bubliny rádi. Bublina je úžasný fyzikální objekt, na které lze demonstrovat několik fyzikálních jevů.

1. K zemi se snáší velmi pomalu nikoli zrychleným, ale rovnoměrným pohybem. Lze pohovořit o rovnováze síly tíhové se součtem síly vztlakové a odporové.

2. Bublina v rovnováze je dokonalá koule - minimální povrchová energie.

3. Bubliny jsou barevné díky interferenci na tenké vrstvě.

Simulace Excel - Šerpa

Antireflexní vrstvy na optice

optika/vlnova/tenka_vrstva.txt · Poslední úprava: 2012/11/27 22:05 autor: Vladimír Vícha
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0