Kulová zrcadla a čočky

Applet "Optická lavice"

Kulová zrcadla

  • Nechat kolovat (duté, vypuklé)
  • Zapálení sirky parabolickým zrcadlem. Zrcadla je třeba předem dost pečlivě seřídit a dbát na to, aby je studenti při přenášení do učebny znovu nerozhodili.

  • Chod paprsků na mag. tabuli. Duté zrcadlo paprsky spojuje, ohnisko je skutečné před zrcadlem. Vypuklé zrcadlo paprsky rozptyluje, ohnisko je zdánlivé za zrcadlem.

Čočky

  • Nechat kolovat (spojka, rozptylka, Fresnelova spojka)
  • Lom laserového paprsku čočkami. Jeden typ čoček rovnoběžné paprsky spojuje - spojky. Paprsky se protínají v obrazovém prostoru v ohnisku, které je skutečné. Druhý typ čoček paprsku rozptyluje - rozptylky. Paprsky by se v prodloužení protnuly v předmětovém prostoru v ohnisku, které je zdánlivé.

Zakřivení čoček má vliv na ohniskovou vzdálenost.

  • Zobrazení spojkou - okno na zeď.

  • Zobrazení plamene svíčky spojkou

  • Dva ostré obrazy
  • Zakrytí poloviny plamene způsobí, že také obraz je neúplný.
  • Zakrytí poloviny spojky nezpůsobí ztrátu části obrazu. Pouze poklesne jas obrazu.

Černé skříňky

optika/geometricka/zrcadla_a_cocky.txt · Poslední úprava: 2012/10/09 23:17 autor: Vladimír Vícha
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0