Totální odraz

Odrazný hranol

Hranol se zde využívá jako dvoudimenzionální koutový odražeč. Paprsek se po dvou úplných odrazech vrací rovnoběžně s paprskem původním.

Věž

Věž se díky úplným odrazům jeví jako třídimenzionální. Z každého bodu zadní vyřezané plochy se do našeho oka dostávají 3 paprsky. Jeden přímo a dva odražené od bočních stěn. Tím vzniká dojem ne jedné, ale tří stěn.

Fata morgana

Dózu s vodou a nalepeným velbloudem necháme kolovat ve třídě. Zespodu se lze dívat na hladinu a díky úplnému odrazu vidět velblouda s palmou. Nad pouští by tomu odpovídala vrstva horkého vzduchu (o menším indexu lomu) rozprostřená nad vrstvou o něco chladnějšího vzduchu (o větším indexu lomu).

Zároveň s dózou lze poslat i špejli, aby si studenti prohlédli zdánlivě zalomenou špejli u vodní hladiny.

Světlovod

Skleněný světlovod. Světlovod zakroutíme do několika smyček třeba i s uzlem (nedotahovat, aby se nezlomil!) a prosvítíme laserovým ukazovátkem. Světlo se nešířilo přímočaře.

Vodní světlovod. Červenou stopu sledujeme na dně misky. Vodní paprsek musí dopadat z takové výšky, aby se netrhal na kapičky. Pak by stopa nebyla vidět.

optika/geometricka/totalni_odraz.txt · Poslední úprava: 2012/10/09 23:07 autor: Vladimír Vícha
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0