Přímočaré šíření světla

Zviditelnění paprsku smetánkou

Posvítíme zeleným laserem na strop či zeď. Studenti vidí v místě dopadu zelenou stopu odraženého světla, ale nevidí celý paprsek. Necháme paprsek procházet vodou. Pro slabší laser ani teď není paprsek vidět.

Přidáme do vody trošku (ale opravdu jen málo) mlíčka do kávy a paprsek se objeví. Paprsek se nyní částečně rozptyluje do stran.

Křižící se paprsky si nepřekáží

Laserem ze soupravy vyrvoříme např. pětici rovnoběžných paprsků, které překřížíme dalším paprskem červeného a pak i zeleného laserového ukazovátka. To, že se křížící se paprsky neovlivňují přispělo ve své době k vítězství Huygensovy vlnové teorie světla nad Newtonovou korpuskulární teorií.

Neprůhledné, průhledné a průsvitné prostředí

Použijeme laser ze soupravy, vytvoříme svazek rovnoběžných paprsků. Místo dopadu bude skloněný papír.

Do cestu paprskům vkládáme různé destičky ze stejné soupravy.

Camera obscura

optika/geometricka/primocare_sireni_svetla.txt · Poslední úprava: 2012/10/09 22:19 autor: Vladimír Vícha
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0