Odraz a lom na rozhraní

Odraz a lom na mag. tabuli

Ukážeme lom ke kolmici i lom od kolmice. Zároveň je vidět i paprsek odražený.

Můžeme ukázat i úplný odraz.

Lze i měřit index lomu. Úhel dopadu volíme 30°, 40°, 50°, 60°. Paprsek musí dopadat do středu půlválcové desky a přesnost úhlu dopadu si hlídáme na úhlu odrazu (odražený paprsek je na úhloměru trochu vidět. Ze Snellova zákona počítáme index lomu. Pokud chceme vyrovnané výsledky, počítejme jej na 2 platné číslice, stejně jako jsou na 2 platné číslice měřeny úhly. Pak bude stále vycházet 1,5 nebo 1,4.

Při větší pečlivosti může vyjít 1,48 ± 0,04.

Lom s kádinkou a špejlí

Zelené laserové ukazovátko uchycené ve stojanu namíříme šikmo do vody s trochou mlíčka do kávy. Špejlí ukážeme směr paprsku ve vzduchu a na hladině vody je pak vidět lom.

Obměna: Nádoba je nejprve bez vody a stopu paprsku na dně označíme např. mincí. Pak nalijeme vodu s mlékem a po uklidnění hladiny vyhodnotíme, jak se stopa posunula. Můžeme dále přilévat.

Dolévání vody - posun stopy

Applety

Lámavý hranol

Červený laserový paprsek se při průchodu hranolem dvakrát láme. Poprvé ke kolmici a podruhé od kolmice. Po průchodu hranolem má paprsek odchylku (deviaci) od původního směru.

Dvě barvy laseru na stejném hranolu

Planparalelní deska

Červený laserový paprsek se při průchodu planparalelní deskou dvakrát láme. Poprvé ke kolmici a podruhé od kolmice. Po průchodu deskou je paprsek s původním směrem rovnoběžný, jen trochu posunutý. Tak je trochu posunutý svět za oknem při šikmém pohledu.

Důkaz rovnoběžnosti lze provést přes Snellův zákon. Výpočet velikosti posunutí je spíše do semináře.

optika/geometricka/odraz_a_lom_na_rozhrani.txt · Poslední úprava: 2012/10/16 14:14 autor: Jan Koupil
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0