Molekulová struktura látek

Difúze

Na učitelském stole otevřeme lahev např. s benzínem. Ať se v průběhu dalších minut postupně hlásí studenti, kteří ucítí benzín. Demonstrujeme difúzi v plynech.

Do kádinky s vodou vhodíme pár zrníček manganistanu. Demonstrujeme difúzi v kapalině.

Přilnavost

Na siloměr o rozsahu 1 N zavěsíme skleněnou destičku, abychom změřili tíhu destičky.

Destičku pak odtrháváme postupně z hladkého stolu.

Z vodní hladiny a od druhého skla suchého a navlhčeného. Přilnavost k navlhčenému sklu je tak velká, že se pružina siloměru dost protáhne a pak při odtržení se skleněná destička vymrští a ze siloměru spadne. Měla by padat na měkkou podložku.

Soudržnost

Do svěráku si upevníme olověnou trubku a pilníkem zarovnáme řez. Postup zopakujeme i s druhou trubkou a oba kusy k sobě silně přitlačíme. Spojí se a drží spolu. Poznámka: Řezy je třeba zapilovat tak, aby byly rovné.

"Setřepání" molekul

Připravíme si dva odměrné válce o rozsahu 25 ml. Do jednoho nalijeme např. 10 ml vody a do druhého 10 ml lihu. Obě kapaliny pak slijeme a protřepáme. Ve válci teď bude směs vody a lihu o objemu menším než 20 ml. Demonstrovali jsme, že Molekuly vody se vtěsnaly mezi molekuly ethanolu.

Modely - magnety a vzduchový polštář

Na obvodu projekční plochy umístíme magnetické lišty tak, aby se „molekuly“ od nich odpuzovaly. Stavěcími štouby vyrovnáme projekční plochu vodorovně.

Na plochu umístíme do jedné poloviny zelené „molekuly“ a do druhé poloviny červené „molekuly“, aby vzniklo ostré rozhraní. Po zapnutí fukaru se molekuly postupně promíchají. Demonstrovali jsme difúzi v plynu.

Projekční plochu rozdělíme příčkou s mezerou. Do jedné poloviny narovnáme molekuly. Po zapnutí fukaru molekuly unikají otvorem z nádoby. Koncentrace se postupně na obou stranách vyrovnají.

Nad projekční plochu umístíme polopropustnou přepážku. Do jedné poloviny položíme 4 větší oranžové „molekuly“ a do druhé poloviny dáme asi 15 malých zelených „molekul“. Po zapnutí fukaru zelené pronikají přepážkou mezi oranžové, ale oranžové do poloviny zelených nikoli. Demonstrujeme osmózu. Poznámka: Pokud zelené nepronikají mezi oranžové, je třeba přidat zelené molekuly (zvýšení tlaku).

Stlačíme pístem zelené molekuly a píst pustíme. Nárazy molekul píst odsunou. Demonstrujeme vznik tlaku plynu.

Mezi zelené vložíme velkou Brownovu částici a po spuštění fukaru pozorujeme Brownův pohyb. Je třeba upozornit, že reálně je Brownova částice asi o čtyři řády větší než molekuly.

Pístem začneme molekuly opět stlačovat. Postupně demonstrujeme strukturu plynného skupenství, kapalného skupenství a pevného skupenství (dvourozměrný krystal).

molekulovka/molekulova_struktura.txt · Poslední úprava: 2013/11/12 23:29 autor: Vladimír Vícha
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0