Kapaliny

Povrchová síla a povrchové napětí

Přefouknutí balónku

Závislost napětí na teplotě

Smáčení a nesmáčení

Nesmáčivá sběračka

Netekoucí sklenice

Bubliny

Kapilarita

Setřepání molekul

{{:molekulovka:kapaliny:smaceni_schema_p3100092_.jpg?200|}}

Teplotní roztažnost kapalin

molekulovka/kapaliny.txt · Poslední úprava: 2014/04/12 22:10 autor: Jan Koupil
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0