Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
mechanika:kinematika [2021/09/16 12:32]
Pavel Kycl
mechanika:kinematika [2021/09/16 12:33] (aktuální)
Pavel Kycl [Kolečko - měření dráhy]
Řádek 117: Řádek 117:
  
 Nejlépe na chodbě změříme kolečkem dráhu, změříme čas rovnoměrného pohybu autíčka. Případně lze použít pro kruhový pohyb. Nejlépe na chodbě změříme kolečkem dráhu, změříme čas rovnoměrného pohybu autíčka. Případně lze použít pro kruhový pohyb.
-{{:​mechanika:​kinematika:​kolo_auto.jpg?​200|}} +{{:​mechanika:​kinematika:​kolo_auto.jpg?​200 |}}
mechanika/kinematika.txt · Poslední úprava: 2021/09/16 12:33 autor: Pavel Kycl
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0