Setrvačnost

Mince na sklenici

Na sklenici položíme čtvereček ze čtvrtky a na něj korunovou minci. Jestliže čtvrtku pomalu vodorovně posouváme, mince na ní zůstává a do skleničky nespadne. Jestliže do čtvrtky prudce cvrnkneme, čtvrtka odletí a mince spadne do sklenička. Projevila se setrvačnost mince v klidu.

Dá se jednoduše odvodit, že mince bude po čtvrtce klouzat, jestliže zrychlení čtvrtky bude větší než součin tíhového zrychlení a součinitele smykového tření.

Vytržení "ubrusu"

Dvě lahve se postavíme hrdly na sebe a mezi ně dáme hladký papír. Každý vidí, že rovnovážná poloha lahví má malou stabilitu. Při prudkém vytrhnutí papíru (Honzův úder shora na napnutý papírek) zůstanou lahve na sobě.

K čemu bezpečnostní pásy

  • video a grafy na Šerpovi

Kterou nit utrhnu?

Na dřevěný kvádr se dvěma háčky navážeme 3 stejné nitě. Dvě jsou na jedné straně a mají očko na zavěšení a třetí nit je na háčku samostatně a nemusí mít očko. Kvádr zavěsíme očkem na stativ a bod stativ je vhodné dát ručník kvůli dopadu.

Sdělíme studentům, že budeme tahat za dolní nit. Ať vymyslí, která nit praskne. Asi vymyslí, že praskne horní nit - skládání sil. Poté pomalu zvyšujeme tah na dolní niti a opravdu prasne nit horní.

Kvádr znovu zavěsíme na stativ a zeptáme se, jak to zařídit, aby praskla horní nit. Po diskusi prudce trhneme dolní nití a praskne ta horní. než se horní nit protáhla k prasknutí, dolní nit už byla protažená a praskla dříve. Projevila se setrvačnost kvádru v klidu.

Vodní kladivo

Nejprve se studenty probereme, že sklo je křehké, ale kdybychom chtěli přetrhnout lahev, potřebovali bychom dost velkou sílu. Do skleněné lahve od vína natočíme asi do jedné třetiny vodu, zazátkujeme korkovým špuntem, který seřízneme zároveň s hrdlem. Lahev uchopíme rukavicí a nad vaničkou prudce, ale krátce udeříme gumovou palicí na hrdlo. Dno lahve se urazí, voda a střepy spadnou do vaničky.

Při úderu na sklo odskočí lahev dolů, ale voda uvnitř to tak neudělá. Ta může padat dolů se zrychlením g. Nad dnem vznikne vakuum v podobě bublin, které jsou vidět na snímku z rychloběžné kamery. Rozdíl tlaků nad vodou a nad dnem způsobí prudký pohyb vody dolů, zanik bublin vakua a s tím související rázovou vlnu, která urazí dno. Tento jev se nazýva kavitace a v praxi poškozuje lopatky turbín či vodní ventily.

  • video a grafy na Šerpovi
mechanika/dynamika/setrvacnost.txt · Poslední úprava: 2013/02/18 09:39 autor: Jan Koupil
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0