Střídavý proud

Impedance pro L, C

Cívka bez jádra a s jádrem, sériově a paralelně zapojené kondenzátory

Fázový posun u,i na R, C

Rezistor i obě dvojice kondenzátorů se přepojují pouze v pravé části součástek - 1 vodič ampérmetr, 1 vodič voltmetr. Pro poslední velký kondenzátor nutno zvětšit rozsah ampérmetru.

elmag/stridavy_proud.txt · Poslední úprava: 2018/02/15 11:01 autor: Pavel Kycl
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0