Elektrický proud v plynech

Vybití plamenem

Ruhmkorffův induktor

Ruhmkorff a plamen

Výboj za sníženého tlaku

Videosekvence na Šerpovi

Katodové záření - stín za křížem

Videosekvence na Šerpovi

Katodový sloupec v jiných plynech

Doutnavka

Schéma doutnavky na šerpovi

Zkoušečka

Výbojky

Obloukový výkoj

Plazmová koule

elmag/plyny.txt · Poslední úprava: 2014/03/10 13:58 autor: Jan Koupil
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0