Nestacionární magnetické pole

Elmag. indukce

Generátor

Lenzův zákon

Vystřelení kroužku

Foucaultovy/Vířivé proudy

Vlastní indukčnost

Rozkladný transformátor

elmag/nestac_mag_pole.txt · Poslední úprava: 2022/03/10 14:53 autor: Pavel Kycl
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0